<=Дедир

Тыва-Турк лицейнин 1999-2009 доозукчулары...

Выпускники Тыва-Турецкого лицея с 1999 по 2009 г.г.

ТТЛ ДМБ 99

 
 
  Чангызывыс Александр Папын ТТЛ-99 тарнын сайтызын
 www.ttl.dem.ru дан эгелээн
 1. Адыгжы Донгак
 2. Аяс Чульдум
 3. Аяс Нурзат
 4. Аяс Опар-оол 
 5. Аяс Чедер-оол
 6. Аяс Балган
 7. Аяс Белек-оол
 8. Аян Ланаа
 9. Алексей Дуюгбан
 10. Алесь Маскыр
 11. Артыш Сарыглар
 12. Артыш Монгуш
 13. Артыш Иргит
 14. Алдын-Херел Куулар
 15. Алаш Бавуу
 16. Александр Папын
 17. Чингис Уваннай
 18. Буян Дынзырын
 19. Буян Бобаанай
 20. Буян Идам-Сурун
 21. Белек Куулар
 1. Менги Кара-оол
 2. Эрес Натпий-оол
 3. Эраст Хертек
 4. Эдуард Сандан
 5. Салим Суван-оол
 6. Сурен Монгуш
 7. Мерген Севен
 8. Мерген Очур-оол
 9. Мерген Ондар
 10. Саян Ондар
 11. Слава Комбу
 12. Юлий Бартан
 13. Дмитрий Коканай
 14. Евгений Седен
 15. Батыр Мижит-Доржу
 16. Марат Токов
 17. Николай Монгул
 18. Алдын Байкара
 19. Александр Чертыков
 20. Равиль Соян
 21. Омак Чореве

ТТЛ ДМБ-99 тарнын
10 чылдааны- 29.08.2009ч. спартакиададан эгелээн... 


Тыва дыл башкылары...
 

99 тарнын кадай-хаваннары...
 
Могелер...
 
Эзирлер...
 
Эки 10 чылдаан...
 
 
<=Дедир

 <=Дедир

 

Сайт управляется системой uCoz